SELECT MENU

Góc học đường

OHSers hào hứng tham gia tìm hiểu “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

? Thực hiện văn bản số 3442/SGDĐT-VP ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCNVN” trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020, ngày hôm nay 09/11 là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trường TH&THCS Oxford Hà Nội tổ chức “Ngày tìm hiểu về pháp luật nước CHXHCNVN” đến với toàn bộ NV-GV-HS trong toàn trường tại tiết học Sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

? Hoạt động được tổ chức với mục đích nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của xã hội; tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu được mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tuyên truyền các luật mới ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục và các văn bản liên quan trực tiếp đến cán bộ, giáo viên, học sinh ngành GD&ĐT. Đồng thời, đây cũng là dịp giáo dục ý thức chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật của đội ngũ cán bộ Giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong toàn trường.

? Tại tiết sinh hoạt đầu tuần, học sinh trường TH&THCS Oxford Hà Nội đã hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCNVN” bằng cuộc thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu về kiến thức pháp luật xung quanh các nội dung như: Bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn XH,… Với các câu hỏi đưa ra các em học sinh đã rất hào hứng và đưa ra các câu trả lời chính xác. Thông qua cuộc thi đã giúp các em hiểu và thực hiện tốt pháp luật ngay từ khi còn đang học trong nhà trường, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật

Chia sẻ

Có thể bạn quan tâm