SELECT MENU

Tiến sỹ Đặng Văn Sơn – Cố vấn chương trình STEM – Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiến sỹ Đặng Văn Sơn – Cố vấn chương trình STEM – Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội – Là người khởi xướng các hoạt động giáo dục STEM tại Việt Nam cùng Liên minh STEM. TS. Đặng Văn Sơn tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2003, và nhận bằng Thạc sĩ Vật lý tại Đại học Quốc gia Chungbuk (Hàn Quốc) vào năm 2007. TS. Đặng Văn Sơn nhận học bổng Marie Curie cho nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Birmingham (Vương quốc Anh) và nhận bằng Tiến sĩ Khoa học vật liệu năm 2011. TS. Đặng Văn Sơn là nhà nghiên cứu tại Đại học Birmingham (2011-2012), Ruhr-Universität Bochum, Đức (2012-2014) trong lĩnh vực Vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao. Trở lại Việt Nam năm 2014, anh sáng lập Học viện Sáng tạo S3 với mục tiêu đẩy mạnh giáo dục STEM tại Việt Nam (đặc biệt các vấn đề khoa học cho trẻ em).