SELECT MENU

Hội đồng cố vấn

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Mai, chuyên gia Pháp lý – Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam

Tiến sỹ Đặng Văn Sơn – Cố vấn chương trình STEM – Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Chuyên gia tâm lý học đường Phan Thị Lan Hương – Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quyền trẻ em Việt Nam, Chuyên gia đường dây tư vấn&hỗ trợ trẻ em – Bộ lao động, Thương binh&xã hội

Mr. Robert Andrew Daniel Cope – Chuyên gia Anh ngữ cao cấp, Giám đốc chương trình tiếng Anh học thuật