SELECT MENU

ThS. Đinh Thị Lan Anh – Chủ tịch Hội đồng giáo dục, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Oxford Hà Nội

Họ và tên: Đinh Thị Lan Anh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng giáo dục, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Oxford Hà Nội

Trình độ đào tạo:

– Thạc sỹ Luật

– Cử nhân Ngoại ngữ

Kinh nghiệm chuyên môn:

– Giảng viên chính