SELECT MENU

Đội ngũ Giáo viên

ThS. Đinh Thị Lan Anh – Chủ tịch Hội đồng giáo dục, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Oxford Hà Nội

TS. Diêu Lan Phương – Cố vấn bộ môn Tiếng Việt/ Ngữ Văn – GV Khoa Văn học, Phó hiệu trưởng trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội

Trần Văn Hoàn – Phó Hiệu Trưởng

Dương Thị Lan – GV Lịch sử

Nguyễn Minh Lý – Phó hiệu trưởng kiêm tổ trưởng tổ bộ môn Toán trường THCS Oxford

Trần Thị Hương Ly – GV Tiếng Anh

Nguyễn Thị Mai – GV Tâm lý

Nguyễn Thanh Hải – GV Thể dục

Nguyễn Thị Hằng – Tổ trưởng tổ Tiểu học

Nguyễn Thị Mai – Chuyên gia tâm lý

Ths. Lê Xuân Quảng – Tổ trưởng tổ giáo viên thể chất