SELECT MENU

Chương trình Giáo dục

Chương trình giáo dục của OHS thực hiện theo Chương trình tổng thể/Chương trình giáo dục phổ thông mới, ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGD&ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp với Chương trình tăng cường 4 môn cơ bản bao gồm: Tiếng Anh, Toán,Ngữ văn/Tiếng Việt và Kỹ năng sống.
Đối với các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Thủ công, Toán, Công nghệ và Tin học, nhà trường áp dụng Chương trình giáo dục STEM. Oxford Hanoi Shool đã đưa cách tiếp cận giáo dục STEM vào các môn chính khoá với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại và sự chuyển giao đào tạo đầy đủ, có bản quyền từ Học Viện Sáng Tạo S3. Nhà trường đã dành thêm thời lượng để chuyển hoá giáo án các môn học trên thành dạng tích hợp STEM, cùng với đó học sinh được học tại phòng STEM chuyên biệt, nhằm giúp học sinh thấy được khả năng ứng dụng thực tế của kiến thức trong các vấn đề cuộc sống thường ngày. Đối với các môn Tiếng Việt/Ngữ Văn, Oxford Hà Nội đưa Chương trình Phát triển Ngôn ngữ và EQ, chương trình Đọc của TS. Diêu Thị Lan Phương vào chương trình chính khóa. Chương trình “Phát triển tư duy ngôn ngữ và cảm xúc cho trẻ mầm non, tiểu học” của TS. Diêu Thị Lan Phương đã được nghiên cứu và thực hành giảng dạy từ năm 2012 và cấp Chứng nhận bản quyền bởi Viện Phát triển công nghệ và giáo dục năm 2015. Mục tiêu của Chương trình nhằm phát triển khả năng ngôn ngữ (nói và viết), bồi dưỡng kiến thức nền tảng và tư duy độc lập, rèn luyện trí tuệ EQ, từ đó để tạo nên những OHSers phát triển toàn diện, có tinh thần nhân văn, thân thiện và độc lập. Mục tiêu giáo dục của OHS Mục tiêu về phẩm chất Giáo dục cho học sinh có lòng yêu nước, yêu con người, chăm học, chăm làm, trung thực và trách nhiệm
Mục tiêu về năng lực
Mục tiêu giáo dục kỹ năng – phẩm chất công dân toàn cầu
Lộ trình đào tạo tiếng anh của OHS