SELECT MENU

Đời sống học đường

GHÉ THĂM TIẾT HỌC TẬP VIẾT CỦA CÁC BẠN HỌC SINH KHỐI 1

“Như bàn tay của mẹ
Dịu dàng cầm tay em
Chữ hiện trên dòng kẻ
Nét xuống rồi nét lên”
Trong giáo dục, tri thức là hương thơm, còn yêu thương là vị ngọt. Những yêu thương của các thầy cô được gói ghém qua sự uốn nắn tới từng em học sinh. Những năm hành trang tri thức đầu đời, các em được hướng dẫn nắn nót từng nét chữ sao cho thật đẹp, sao cho thật rõ ràng. Đây sẽ những khởi đầu vững chắc cho hành trình tương lai các em.
Chia sẻ

Có thể bạn quan tâm